Rekisteriseloste, tietosuojaseloste ja evästeseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Fower Equipment Oy

Yhteystiedot:
 Sampolantie 24 18, 28370, Pori

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Ilari Schmidt / Fower Equipment Oy
Sampolantie 24 18, 28370, Pori
0456002505
ilari@fower.fi 

Tietosuojavastaava

Ilari Schmidt
osoite
postinumero toimipaikka
Sampolantie 24 18, 28370, Pori
0456002505
ilari@fower.fi 

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissämme on fower.fi sivuston uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden nimet ja sähköpostit sekä verkkokaupassamme asioineiden yhteystiedot tilausten toimittamista varten.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Uutiskirjeen tilanneiden nimi ja sähköpostitietoa säilytetään tilanneen halusta kuulla Fower Equipment Oy verkkokaupan uusista tuotteista, tarjouksista ja muista uutisista. Henkilö voi osoittaa halukkuutensa tilaamalla uutiskirjeen sivustolla olevasta lomakkeesta, jossa erikseen kuvataan em. tavalla mihin henkilötietoja käytetään.
 • Tilauksen yhteydessä tallennettuja tietoja säilytetään asiakastietona, jotta tilatut tuotteet voidaan toimittaa asiakkaille ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • Fower Equipment Oy:n tuotteista, tarjouksista ja uutisista kertominen
 • tuotesuositusten ja markkinoinnin kehittämiseen
 • verkkokaupan ja asiakaspalvelun parantamiseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tieto uutiskirjeen tilaamisesta
 • tieto fower.fi sivuilla tehdyistä toimenpiteistä, kuten elementtien klikkaukset, sivujen vierailut ja tehdyt toimenpiteet

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@fower.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Käytämme Woocommerce verkkokauppa-alustaa tilaustenhallintajärjestelmänä. Woocommerce tallentaa tilaajan tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten. Tilaajan tietoja säilytetään 1 vuosi tilauksesta.

Käytämme Hotjar ohjelmistoa verkkokaupan kehittämistä varten. Hotjar kerää käyttäjädataa(sivujen näytöt, klikkaukset ja muut toimenpiteet) fower.fi sivustolta. Käyttäjädata käsitellään anonyymisti (ei siis yhdistellä käyttäjätietoja oikeisiin henkilötietoihin) verkkokaupan toimivuuden parantamiseksi. Hotjar on sitoutunut toimivaan EU:n tietosuojalain mukaisesti ja säilöö kaikki datansa Eu:n rajojen sisäpuolella.

Käytämme Googlen ja Metan (facebook) mainospalveluita tuotesuositusten ja markkinointiviestien kohdentamiseksi.

Käytämme Google Analyticsia kävijätietojen analysointiin ja verkkokaupan kehittämiseen.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • Mailchimp
 • Hotjar
 • Meta (facebook)
 • Google

8. Käsittelyn kesto 

Tietojen säilyttäminen

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Evästeseloste